ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ Π.Φ.Υ.

Η Εταιρεία Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής Ελλάδος, «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» ακολουθώντας με συνέπεια τις αρχές της και τη στρατηγική της που αποβλέπει στην ανάπτυξη της ειδικότητάς μας, έχει την χαρά και την τιμή να ανακοινώσει το το «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Πανελλήνιο Συνεδρίου Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής και ΠΦΥ» που θα διεξαχθεί στις 25-28 Οκτωβρίου 2019 στο Βόλο, Domotel Xenia.

Ένα συνέδριο που το χαρακτηρίζουν:

  • οι Συνεργασίες με Επιστημονικές Εταιρείες άλλων ειδικοτήτων και Συλλόγους Γενικών Ιατρών

  • οι Συνεργασίες με συλλογικότητες ασθενών

  • το Βήμα των Ειδικευομένων Γενικής Ιατρικής

  • τα μοναδικής αξίας Κλινικά Φροντιστήρια :

    a. εργαστήριο κλινικών δεξιοτήτων με προπλάσματα

    b. βιωματικό σεμινάριο ελέγχου αιμορραγίας

    c. εργαστήριο δεξιοτήτων διαχείρισης πολυτραυματία

ένα θερμό, υποστηρικτικό, εκπαιδευτικό περιβάλλον πραγματικό λίκνο ανάπτυξης και ανέλιξης κάθε λειτουργού υγείας που δραστηριοποιείται στην ΠΦΥ

Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ θα απονείμει χρηματικά βραβεία για την ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ και το ΚΑΛΥΤΕΡΟ POSTER εις μνήμην των Γενικών Ιατρών ΙΩΑΝΝΗ ΔΑΚΟΡΩΝΕΙΑ και ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΜΝΗΝΟΥ

Το Εθνικό Εκπαιδευτικό Κέντρο PHTLS, στα πλαίσια του συνεδρίου, διοργανώνει το ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ που περιλαμβάνει το Σεμινάριο «Β-COΝ και Bασικές Δεξιότητες Αντιμετώπισης Πολυτραυματία»,με Διεθνή Πιστοποίηση, διάρκειας 4 ετών (!!!), από την ΝΑΕΜΤ (National Association of Emergency Medical Technicians).