Έκτακτη Ανακοίνωση: Οι "Ιπποκράτειες Μέρες" ΑΝΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ για το δεύτερο εξάμηνο του 2019
Ιπποκράτειες Ήμερες ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.