ΧΑΠ Ξάνθη
21/1/2017
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΑΠ ΣΤΗΝ ΠΦΥ - ΞΑΝΘΗ
add_locationΚαβάλα

Η Εταιρεία Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής Ελλάδος, ‘ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ’ έχει ως σκοπό την ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση των Γενικών/Οικογενειακών ...


access_time10/6/17
add_locationΚέρκυρα

Ενας από τους κύριους σκοπούς της ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ είναι η συνεργασία με άλλους Επιστημονικούς Φορείς Γενικής Ιατρικής, Φορείς άλλων ειδικοτήτων, Ακαδ...


access_time2/6/17
add_locationΛάρισα

Στο πλαίσιο του ετήσιου Επιστημονικού Εκπαιδευτικού Προγράμματος η Εταιρεία Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής Ελλάδος ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ, διοργανώνει Εκπαι...


access_time1/4/17
add_locationΑγριά Βόλου

Πρωτεύων σκοπός της ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ είναι η επιστημονική και επαγγελματική ανέλιξη των Γενικών/Οικογενειακών Ιατρών(Γ/ΟΙ). Για την επίτευξη αυτού του...


access_time16/3/17
add_locationΑγ. Αθανάσιος

Η Εταιρεία Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής Ελλάδος, ‘ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ’ έχει ως σκοπό την ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση των Γενικών/Οικογενειακών ...


access_time10/3/17
add_locationΠάτρα

Η Εταιρεία Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής Ελλάδος, ‘ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ’ έχει ως σκοπό την ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση των Γενικών/Οικογενειακών ...


access_time4/3/17
add_locationΧανιά

Πριν από το κλινικό φροντιστήριο θα γίνει εκτίμηση των εκπαιδευτικών αναγκών των συμμετεχόντων με ειδικό ερωτηματολόγιο. Το ίδιο ερωτηματολόγιο ...


access_time4/2/17
add_locationΞάνθη

Πριν από το κλινικό φροντιστήριο θα γίνει εκτίμηση των εκπαιδευτικών αναγκών των συμμετεχόντων με ειδικό ερωτηματολόγιο. Το ίδιο ερωτηματολόγιο ...


access_time21/1/17
Ιπποκράτης
Εταιρία Γενική/Οικογενειακής Ιατρικής Ελλάδος
Ε.Γ.Ο.Ι.Ε

Η Εταιρεία Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής Ελλάδος, ‘ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ’ έχει ως σκοπό την ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση των Γενικών/Οικογενειακών Ιατρών (Γ/Ο.Ι) και των άλλων ιατρών και επαγγελματιών υγείας που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας(ΠΦΥ).

...

Ένα έξυπνο παιχνίδι για τους εμβολιασμούς κα...

Μετά την αναπάντεχη απώλεια του Αντιπροέδρου του ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ι.Δακορώνια, έγινε η αναπλήρωση της θέσης από τον Δ. Μιχάλη, Γενικό Ιατρό, Διοικητή ...

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία τη Δευτέρα 05 Ιουνίου η 4ήμερη Επιστημονική Εκδήλωση που συνδιοργάνωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Κέρκυρας και η Εταιρε...

Στο πλαίσιο του ετήσιου Επιστημονικού Εκπαιδευτικού Προγράμματος η Εταιρεία Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής Ελλάδος ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ, διοργανώνει Εκπ...

Σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας και κατόπιν της αριθμ 7/28-01-2017 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται τα μέλη του Σωματείου ...

Σύμφωνα με το άρθρο 32 του Καταστατικού και κατόπιν της υπ΄αριθμ. 10/28-01-2017 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται τα μέλη του Σωματ...

Η Εταιρεία Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής Ελλάδος, ‘ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ’ έχει ως σκοπό την ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση των Γενικών/Οικογενειακών ...

Αγαπητοί συνάδελφοι, Κατόπιν κλήρωσης μεταξύ 64 ειδικευομένων Γενικής Ιατρικής (μελών της εταιρίας) οι οποίοι εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους , την...

Αγαπητοί συνάδελφοι, Στα πλαίσια της πολιτικής υποστήριξης της Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME) των μελών της, η ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ – Εταιρεία ...