21/1/2017
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΑΠ ΣΤΗΝ ΠΦΥ - ΞΑΝΘΗ
21/1/2017
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΑΠ ΣΤΗΝ ΠΦΥ - ΞΑΝΘΗ
add_locationΒόλος

Με μεγάλη χαρά και τιμή ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Εταιρεία Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής Ελλάδος διοργανώνει σε

access_time25/10/19

add_locationΆγιος Αθανάσιος, Πέλλας

Με μεγάλη χαρά και τιμή ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Εταιρεία Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής Ελλάδος διοργανώνει σε συνεργασία με την Ελληνική...


access_time29/3/19
add_locationΧανιά

Με μεγάλη χαρά και τιμή ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Εταιρεία Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής Ελλάδος διοργανώνει

access_time22/2/19

add_locationΑθήνα

Με μεγάλη χαρά και τιμή ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Εταιρεία Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής Ελλάδος διοργανώνει σε συνεργασία με την Ελληνική ...


access_time25/1/19
add_locationΑθήνα

Με μεγάλη χαρά και τιμή ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Εταιρεία Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής Ελλάδος διοργανώνει

access_time24/11/18

add_locationΆγιος Αθανάσιος, Πέλλας

Με μεγάλη χαρά και τιμή ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Εταιρεία Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής Ελλάδος διοργανώνει σε συνεργασία με την Πανελλήνι...


access_time16/11/18
add_locationΑθήνα

Με μεγάλη χαρά και τιμή ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Εταιρεία Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής Ελλάδος διοργανώνει σε συνεργασία με την Εταιρία Μ...


access_time12/10/18
add_locationΠολύγυρος, Χαλκιδικής

Με μεγάλη χαρά και τιμή ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Εταιρεία Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής Ελλάδος διοργανώνει σε συνεργασία με το Ελληνικό ...


access_time5/10/18
add_locationΑθήνα

Με μεγάλη χαρά και τιμή ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Εταιρεία Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής Ελλάδος διοργανώνει τις

access_time15/6/18

add_locationΚαβάλα

Η Εταιρεία Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής Ελλάδος, ‘ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ’ έχει ως σκοπό την ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση των Γενικών/Οικογενειακών ...


access_time10/6/17
add_locationΚέρκυρα

Ενας από τους κύριους σκοπούς της ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ είναι η συνεργασία με άλλους Επιστημονικούς Φορείς Γενικής Ιατρικής, Φορείς άλλων ειδικοτήτων, Ακαδ...


access_time2/6/17
add_locationΛάρισα

Στο πλαίσιο του ετήσιου Επιστημονικού Εκπαιδευτικού Προγράμματος η Εταιρεία Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής Ελλάδος ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ, διοργανώνει Εκπαι...


access_time1/4/17
add_locationΑγριά Βόλου

Πρωτεύων σκοπός της ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ είναι η επιστημονική και επαγγελματική ανέλιξη των Γενικών/Οικογενειακών Ιατρών(Γ/ΟΙ). Για την επίτευξη αυτού του...


access_time16/3/17
add_locationΑγ. Αθανάσιος

Η Εταιρεία Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής Ελλάδος, ‘ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ’ έχει ως σκοπό την ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση των Γενικών/Οικογενειακών ...


access_time10/3/17
add_locationΠάτρα

Η Εταιρεία Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής Ελλάδος, ‘ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ’ έχει ως σκοπό την ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση των Γενικών/Οικογενειακών ...


access_time4/3/17
add_locationΧανιά

Πριν από το κλινικό φροντιστήριο θα γίνει εκτίμηση των εκπαιδευτικών αναγκών των συμμετεχόντων με ειδικό ερωτηματολόγιο. Το ίδιο ερωτηματολόγιο ...


access_time4/2/17
add_locationΞάνθη

Πριν από το κλινικό φροντιστήριο θα γίνει εκτίμηση των εκπαιδευτικών αναγκών των συμμετεχόντων με ειδικό ερωτηματολόγιο. Το ίδιο ερωτηματολόγιο ...


access_time21/1/17
Ιπποκράτης
Εταιρία Γενική/Οικογενειακής Ιατρικής Ελλάδος
Ε.Γ.Ο.Ι.Ε

22/1/2019 - Τροποποίηση οδηγιών Συνταγογράφησης

Με μεγάλη χαρά και τιμή ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Εταιρεία Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής Ελλάδος διοργανώνει τις

Με μεγάλη χαρά και τιμή ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Εταιρεία Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής Ελλάδος ανακοινώ...

Ένα έξυπνο παιχνίδι για τους εμβολιασμούς κα...

Μετά την αναπάντεχη απώλεια του Αντιπροέδρου του ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ι.Δακορώνια, έγινε η αναπλήρωση της θέσης από τον Δ. Μιχάλη, Γενικό Ιατρό, Διοικητή ...

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία τη Δευτέρα 05 Ιουνίου η 4ήμερη Επιστημονική Εκδήλωση που συνδιοργάνωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Κέρκυρας και η Εταιρε...

Στο πλαίσιο του ετήσιου Επιστημονικού Εκπαιδευτικού Προγράμματος η Εταιρεία Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής Ελλάδος ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ, διοργανώνει Εκπ...

Σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας και κατόπιν της αριθμ 7/28-01-2017 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται τα μέλη του Σωματείου ...

Σύμφωνα με το άρθρο 32 του Καταστατικού και κατόπιν της υπ΄αριθμ. 10/28-01-2017 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται τα μέλη του Σωματ...

Η Εταιρεία Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής Ελλάδος, ‘ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ’ έχει ως σκοπό την ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση των Γενικών/Οικογενειακών ...

Αγαπητοί συνάδελφοι, Κατόπιν κλήρωσης μεταξύ 64 ειδικευομένων Γενικής Ιατρικής (μελών της εταιρίας) οι οποίοι εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους , την...

Αγαπητοί συνάδελφοι, Στα πλαίσια της πολιτικής υποστήριξης της Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME) των μελών της, η ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ – Εταιρεία ...