Επιτροπές

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Α. Συμεωνίδης

Αντιπρόεδρος: Δ. Μιχάλης

Γ.Γραμματέας: Α. Καρπούζη

Ταμίας: Δ. Καρανάσιος

Ειδ.Γραμματέας: Γ. Μαντζουράνης

Μέλη: Β. Γιακίμοβα, Ν. Παπανικολάου

Ειδικευόμενοι: Γ. Τζανής, Κ. Μαστρογιάννης

Ειδικά Όργανα

Επιτροπές ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ

Περιφερικά Τμήματα