Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Α. Συμεωνίδης

Αντιπρόεδρος: Δ. Μιχάλης

Γ.Γραμματέας: Α. Καρπούζη

Ταμίας: Δ. Καρανάσιος

Ειδ.Γραμματέας: Γ. Μαντζουράνης

Μέλη: Β. Γιακίμοβα, Ν. Παπανικολάου

Ειδικευόμενοι: Γ. Τζανής, Κ. Μαστρογιάννης

Ειδικά Όργανα

Eξελκιτική Επιτροπή

Πρόεδρος: Δ. Πετρίδης

Μέλη: Σ. Κλίνης, Χ. Χατζής

Πειθαρχικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Ν. Δήμου

Μέλη: Μ. Τζιράκη, Α. Κωσταλάμπρου