Who we are

EXECUTIVE BOARD

simeonidis
President
A. Symeonidis
papanikolaou
Vice President
Ν. Papanikolaou
karpouzi
General Secretary
A.Karpouzi
karanasios
Treasurer
D. Karanasios
klimis
Vice Secretary
S. Klinis
dimou
Member
N. Dimou
polyzou
Member
V. Polyzou-Yakimova
tzanis
Trainee
G. Tzanis
gianakopoulou
Trainee
P. Giannakopoulou