Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΑΠ ΣΤΗΝ ΠΦΥ - ΞΑΝΘΗ

Πριν από το κλινικό φροντιστήριο θα γίνει εκτίμηση των εκπαιδευτικών αναγκών των συμμετεχόντων με ειδικό ερωτηματολόγιο. Το ίδιο ερωτηματολόγιο θα απαντηθεί στο τέλος του φροντιστηρίου για να διαπιστωθεί η επίδρασή του στην απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών. Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί περιλαμβάνει βραχείες εισηγήσεις, εργασία σε μικρές ομάδες, επίδειξη, ανάλυση-μελέτη περιστατικών, πρακτική άσκηση και εφαρμογή των γνώσεων και δεξιοτήτων. Θα γίνεται αξιολόγηση κάθε συνεδρίας και συνολικά του φροντιστηρίου. Ο βασικός σκοπός του φροντιστηρίου είναι η ομογενοποίηση των θεωρητικών γνώσεων και θεραπευτικών εφαρμογών από όλους τους συμμετέχοντες (διδάσκοντες και διδασκόμενους). Η προσπάθεια επανατροφοδότησης αυτών των ικανοτήτων (skills qualification) θα υποστηριχθεί με συνεχή διαδικτυακή επικοινωνία.

Η ομάδα των εκπαιδευτών απαρτίζεται από πνευμονολόγους και γενικούς ιατρούς που τους χαρακτηρίζει η πολυετής διδακτική εμπειρία.

Επειδή ο αριθμός συμμετεχόντων είναι ορισμένος στους 30 είναι σαφές ότι θα γίνει επιλογή μεταξύ των αιτούντων με τήρηση της σειράς προτεραιότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι Γ.Ο/Ι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής, συμπληρώνοντας την φόρμα αίτησης για την Ξάνθη και τα Χανιά κάνοντας κλικ πάνω στην αντίστοιχη πόλη και αποστέλλοντάς την στο mail : veselapolyzou@hotmail.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

10.00 Έναρξη της Ημερίδας

 • Τι γνωρίζω για την ΧΑΠ?
 • Η ακτινογραφία θώρακος στη ΧΑΠ
 • Αρχές σπιρομέτρησης
 • Hands-on εκπαίδευση
 • Εκτέλεση μετρήσεων
 • Ερμηνεία σπιρομετρήσεων
 • Ανάλυση περιστατικών
 • Φαρμακευτική θεραπεία της ΧΑΠ
 • Ανάλυση περιστατικών
 • Διατροφή και άσκηση στην ΧΑΠ
 • Εργασία σε μικρές ομάδες
 • ΧΑΠ, η σκοπιά του Γενικού Ιατρού
 • Συσκευές εισπνεόμενων φαρμάκων, χαρακτηριστικά, χρήση
 • Τι γνωρίζω για την ΧΑΠ?
 • MCQ POST-course
 • Σύνοψη – Μηνύματα για το σπίτι
 • Αξιολόγηση της Ημερίδας

20.00 Κλείσιμο της Ημερίδας