ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Ενας από τους κύριους σκοπούς της ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ είναι η συνεργασία με άλλους Επιστημονικούς Φορείς Γενικής Ιατρικής, Φορείς άλλων ειδικοτήτων, Ακαδημαικούς φορείς, θεσμούς του εσωτερικού και του εξωτερικού.

Η συνεργασία για την ανάπτυξη και την ανάδειξη τόσο της ειδικότητάς μας όσο και της ΠΦΥ. Διότι πιστευουμε ακράδαντα πως μόνον ένα καλά οργανωμένο και σχεδιασμένο υποσύστημα ΠΦΥ, μπορεί να στηρίξει ένα αποδοτικό σύστημα υγείας. Η ορθολογική και αποτελεσματική ΠΦΥ απαιτεί τη συνεργασία όλων των παραγόντων που ενεργοποιούνται στην ΠΦΥ και το μοίρασμα της φροντίδας των πολιτών.

Αποτέλεσμα αυτού του πνεύματος είναι το Ιατρικό Συνέδριο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που συνδιοργανώνουν ο Ιατρικός Σύλλογος Κέρκυρας και η ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ, Εταιρεία Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής Ελλάδος με τη συνεργασία του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημιου.

Φιλοδοξία του Συνεδρίου είναι να ενθαρρύνει τη συνεργασία όλων των γιατρών που δραστηριοποιούνται στο πρωτοβάθμιο επίπεδο καθώς και των άλλων επαγγελματιών υγείας και να συζητήσει και συνεργαστεί με το Τμήμα Πληροφορικής στην δημιουργία έξυπνων εφαρμογών υποστήριξης των γιατρών και των ασθενών.

Το Ιατρικό Συνέδριο ΠΦΥ θα πραγματοποιοιθεί 2-5 Ιουνίου 2017, στην Κέρκυρα, Corfu Holiday Palace, Κανόνι.