Σεμινάριο Πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας

Με μεγάλη χαρά και τιμή ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Εταιρεία Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής Ελλάδος διοργανώνει σε συνεργασία με την Πανελλήνια Εταιρία Γηριατρικής και Γεροντολογίας το

Σεμινάριο Πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας

που θα πραγματοποιηθεί

16 - 18 Νοεμβρίου 2018 στο Kaimak Inn στoν Άγιο Αθανάσιο, Πέλλας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

CONGRESS WORLD Μονοπρόσωπη ΙΚΕ [2]

Μιχαλακοπούλου 27, 115 28 ΑΘΗΝΑ

Τηλ. 210 72 10001, 210 72 10052

Φαξ. 210 72 10051

www.congressworld.gr, ak@congressworld.gr