Κλινικό Φροντιστήριο για τον Σακχαρώδη Διαβήτη και την Χ.Α.Π.

Με μεγάλη χαρά και τιμή ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Εταιρεία Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής Ελλάδος διοργανώνει

Κλινικό Φροντιστήριο για τον Σακχαρώδη Διαβήτη και την Χ.Α.Π.

που θα πραγματοποιηθεί στις

24 Νοεμβρίου 2018 στο Golden Age στην Αθήνα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

CONGRESS WORLD Μονοπρόσωπη ΙΚΕ [2]

Μιχαλακοπούλου 27, 115 28 ΑΘΗΝΑ

Τηλ. 210 72 10001, 210 72 10052

Φαξ. 210 72 10051

www.congressworld.gr, ak@congressworld.gr