Ιπποκράτειες Ημέρες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

Με μεγάλη χαρά και τιμή ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Εταιρεία Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής Ελλάδος διοργανώνει τις

Ιπποκρατείες Ημέρες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

που θα πραγματοποιηθεί

3 - 5 Απριλίου 2020 στο ξενοδοχείο 4 Εποχές Hotel στo Λουτράκι Αριδαίας

Θα χορηγηθούν Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME Credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

CONGRESS WORLD Μονοπρόσωπη ΙΚΕ [2]

Μιχαλακοπούλου 27, 115 28 ΑΘΗΝΑ

Τηλ. 210 72 10001, 210 72 10052

Φαξ. 210 72 10051

www.congressworld.gr, ak@congressworld.gr