3ου Ιπποκράτειου Σχολείου Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Γενικής/Oικογενειακής Ιατρικής

Η Εταιρεία Γενικής / Οικογενειακής Ιατρικής Ελλάδος, ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ, έχει τη χαρά και την τιμή να ανακοινώσει τη διοργάνωση του

3ου Ιπποκράτειου Σχολείου

Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Γενικής/Oικογενειακής Ιατρικής Πρώτου Επιπέδου

(Leonardo EURACT Teaching the Teachers Course - Level 1)

που θα γίνει στο Μουζάκι Καρδίτσας στις 29 Οκτωβρίου - 1 Νοεμβρίου 2020

Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ παραμένοντας πιστός στις αρχές του που αφορούν στην εκπαίδευση στην ειδικότητα της Γενικής / Οικογενειακής Ιατρικής και διαθέτοντας την κατάλληλη εμπειρία και τεχνογνωσία όσον αφορά τις εκπαιδευτικές διαδικασίες, απευθύνει πρόσκληση ενδιαφέροντος στους συναδέλφους Γενικούς / Οικογενειακούς Ιατρούς που διαθέτουν επαρκή κλινική εμπειρία και έχουν ειδικό ενδιαφέρον στην εκπαίδευση, να συμμετέχουν στο 3ο Ιπποκράτειο Σχολείο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών.