Γιατί να γίνω Μέλος;

Η ενεργή συμμετοχή και η συνεργασία όλων των Γενικών ιατρών της χώρας μας αποτελεί τον κύριο λόγο ίδρυσης του

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ – Εταιρία Γενικής / Οικογενειακής Ιατρικής Ελλάδος (Ε.Γ.Ο.Ι.Ε.)

Η στάση μας απέναντι στην ειδικότητά μας, το όραμα και η διάθεση μας να επηρεάσουμε τις εξελίξεις που την αφορούν, καθορίζει την απόφασή μας να γίνουμε μέλη.

Η εγγραφή στον ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ επιβεβαιώνει την επιλογή μας να συμμετέχουμε ενεργά, σε μια μεγάλη επιστημονική οικογένεια και μια όμορφη παρέα συναδέλφων που:

Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ, δίνει την ευκαιρία σε όλα τα μέλη του να συμμετέχουν σε ομάδες και υποομάδες εργασίας ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητές τους.

Για κάθε μέλος που το επιθυμεί διαμορφώνεται ανάλογα με τις προσωπικές του επιθυμίες και ανάγκες ένα ατομικό πλάνο συμμετοχής και στήριξης.

Στόχος παραμένει η διαρκής βελτίωση των δεξιοτήτων και η αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών στην καθημερινή κλινική πράξη, με απώτερο σκοπό την επιστημονική και επαγγελματική ανέλιξη του κάθε μέλους υπό τη διαρκή στήριξη των υπολοίπων μελών.

Μέσα από την ατομική συμμετοχή σε μια συλλογική προσπάθεια τα μέλη του ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ δημιουργούν υγιείς βάσεις και προϋποθέσεις για την ποιοτική αναβάθμιση και ανάδειξη της ειδικότητας μας αλλά και την αξιοπρεπή ανάληψη των ευθυνών και της λειτουργίας που δικαιωματικά κατέχει στο σύστημα υγείας, την Ελληνική αλλά και την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα.