Εκλογές 2018

Εκλογές 2018

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 2018

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ

Aρ.Πρωτ. 110/26-10-2018

Σε συνέχεια της υπ’αριθμόν 2/23-09-18 και της 1/01-10-18 απόφασης του ΔΣ του «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ», Εταιρεία Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής Ελλάδος ,σας ενημερώνουμε ότι η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ , έχει ως ακολούθως:

Οι εκλογείς εσωκλείουν το ψηφοδέλτιο της επιλογής τους, το οπoίο θα έχουν προηγουμένως εκτυπώσει από την ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση www.hippocrates.academy σε λευκό φάκελο και ο φάκελος αυτός τοποθετείται σε μεγαλύτερο φάκελο, ο οποίος θα αναγράφει το όνομα, επώνυμο και ταχυδρομική διεύθυνση του αποστολέα και ως στοιχεία παραλήπτη τα εξής:

    Αθανάσιος Συμεωνίδης
    ΤΘ 8
    57004
    Ν. Μηχανιώνα
    Θεσσαλονίκη

Η διαδικασία της Επιστολικής Ψήφου ξεκινάει Δευτέρα 29/10/2018 και ολοκληρώνεται 12/11/2018, οπότε και θα γίνει η παραλαβή των φακέλων από τη θυρίδα.

Οι φάκελοι συλλέγονται από τον Πρόεδρο της Eταιρείας και φυλάσσονται σε ασφαλές σημείο. Την ημέρα των εκλογών ο Πρόεδρος προσκομίζει το σύνολο των φακέλων που έχει παραλάβει από τη θυρίδα στην Εφορευτική Επιτροπή. Η εφορευτική επιτροπή αφού επαληθεύσει την εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους , εγγράφει το ονοματεπώνυμο σε ξεχωριστό πρωτόκολλο ψηφοφορίας μονογράφει τον εξωτερικό φάκελο, τον ανοίγει και αφού τον σφραγίσει και μονογράψει ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής τον τοποθετεί στην κάλπη.

Ψηφοδέλτια