ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ»

Σύμφωνα με το άρθρο 32 του Καταστατικού και κατόπιν της υπ΄αριθμ. 10/28-01-2017 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται τα μέλη του Σωματείου «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ» σε Γενική Συνέλευση την 30η Μαΐου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας Μιχαλακοπούλου 27, στην Αθήνα με μοναδικό θέμα την εκλογή Αντιπροέδρου και δύο Μελών του Δ.Σ. Ειδικευομένων, προκειμένου για την συμπλήρωση της κενωθείσας θέσης του Αντιπροέδρου του ΔΣ καθώς επίσης και των δύο Ειδικευομένων, για το υπόλοιπο της χρονικής θητείας του ΔΣ, δεδομένου ότι δεν υφίστανται αναπληρωματικά μέλη.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτουμένη από το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία, ορίζεται ότι θα λάβει χώρα, χωρίς την δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης, Α΄ επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 1η Ιουνίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ στα γραφεία της έδρας του Σωματείου Μιχαλακοπούλου 27, στην Αθήνα, και Β΄ επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 3η Ιουνίου 2017 ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 π.μ. στο Ξενοδοχείο Corfu Holiday Palace, Ναυσικάς 2, περιοχή Κανόνι, στην Κέρκυρα. Υποψηφιότητες κατατίθενται μέχρι και 28 Μαρτίου 2017. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται με σχετική αίτηση προς το ΔΣ με έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Στην έντυπη μορφή η ημερομηνία κατάθεσης τεκμαίρεται από την σχετική σφραγίδα του διακομιστή . Το ΔΣ αφού ελέγξει τις αιτήσεις θα ανακοινώσει τις υποψηφιότητες έως την 7η Απριλίου 2017. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού «η δι’ αντιπροσώπου συμμετοχή δεν είναι δυνατή για την εκλογή των οργάνων του Σωματείου»

Δείτε την ανακοίνωση