Επιστολή “ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ” προς το ΥΥ για το νομοσχέδιο μεταρρύθμισης της ΠΦΥ

Η Εταιρεία Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής, ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ, ως φορέας θεμελειώδους ειδικότητας της ΠΦΥ, δεν μπορεί παρά να επικροτήσει την προσπάθεια μεταρρύθμισης της ΠΦΥ που επιτέλους βάζει στο επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Συγχρόνως δεν μπορεί παρά να επισημάνει τυχόν αδυναμίες και σημεία που χρήζουν βελτίωσης αλλά και κινδύνους που απειλούν να καταστρέψουν ό,τι έχει απομείνει και λειτουργεί.

Έτσι λοιπόν, μετά από μία πρώτη μελέτη του ΣΝ, αφού σημειώσουμε τα δυνατά σημεία του, υπογραμμίζουμε τις αδυναμίες και τα σημεία που χρήζουν βελτίωσης και κλείνουμε με αναφορά στους κινδύνους και τις απειλές που κρύβονται.

Θα ακολουθήσει σε λίγες μέρες μία πρόταση ολοκληρωμένου σχεδίου νόμου που ελπίζουμε να ληφθεί υπ όψιν συμβάλλοντας στην αναβαθμισμένη παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

ΘΕΤΙΚΑ-ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ – ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΣΗΜΕΙΑ- ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

ΑΠΕΙΛΕΣ- ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ