Σεμινάριο του “ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ” στο 43ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικο Συνέδριο

Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ, Εταιρεία Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής Ελλάδος συμμετέχει στις εργασίες του 43ου Ετήσιου Πανελλήνιου Ιατρικού Συνέδριου με το Σεμινάριο :

“Εκπαίδευση σε πρακτικές Κλινικές δεξιότητες”

που θα λάβει χώρα την Πέμπτη 11 Μαίου , 14.00-17.00, στην αίθουσα Ιλυσός.

Πρόκειται για ένα σεμινάριο (μεγάλη περυσινή επιτυχία στο ίδιο συνέδριο) όπου οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν στην :

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει μία βραχεία εισήγηση και επίδειξη video και ακολουθεί πρακτική άσκηση σε υψηλής ποιότητας προπλάσματα.

Είναι σαφές ότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι κλειστός στους 20.

Γι αυτό, όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν πρέπει να εγγραφούν το νωρίτερα δυνατόν

Επίσης ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ στο πλαίσιο της καθιερωμένης συνεργασίας με την Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, συμμετέχει στο 43ο ΕΠΙΣ και με ένα Στρόγγυλο Τραπέζι με θέμα :

“Εξατομικευμένο Πλάνο Πρόληψης”

που θα λάβει χώρα την Πέμπτη 11/5, 17.00-18.00 στην αίθουσα Ιλυσός.