Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα του Ιατρικού Συνεδριού στην ΠΦΥ

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα του Ιατρικού Συνεδρίου στην ΠΦΥ που θα πραγματοποιηθεί 2-5 Ιουνίου 2017, στην Κέρκυρα, Corfu Holiday Palace, Κανόνι.