Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το Ιατρικό Συνέδριο στην ΠΦΥ

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία τη Δευτέρα 05 Ιουνίου η 4ήμερη Επιστημονική Εκδήλωση που συνδιοργάνωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Κέρκυρας και η Εταιρεία Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής Ελλάδας-“Ιπποκράτης”.

Το κεντρικό θέμα της εκδήλωσης “ΠΦΥ το θεμέλιο της εξωνοσοκομειακής φροντίδας”-εξαιρετικά επίκαιρο δεδομένης τόσο της οικονομικής συγκυρίας που αναπόφευκτα επηρεάζει το σύστημα υγείας όσο και της επίκαιρης ανάληψης πρωτοβουλιών για ένα νέο θεσμικό πλαίσιο υποστήριξης της ΠΦΥ- αναλύθηκε και παρουσιάστηκε σε πολλαπλά επίπεδα μέσα από επιστημονικές ανακοινώσεις εθνικού και τοπικού ενδιαφέροντος, διαλέξεις και τουλάχιστον δώδεκα στρογγυλές τράπεζες και αναδείχθηκε από την μεγάλη συμμετοχή και τις ουσιαστικές παρεμβάσεις επαγγελματιών υγείας στον δημιουργικό διάλογο που χαρακτήρισε τις εργασίες της εκδήλωσης.

Αναλύθηκαν διεξοδικά τόσο η πορεία της πρόσφατης μεταρρυθμιστικής προσπάθειας για την ΠΦΥ όσο και τρέχουσες κλινικές πρακτικές και επιστημονικές εξελίξεις οι οποίες σχολιάστηκαν κριτικά από συνέδρους, εκπροσώπους θεσμικών φορέων, εκπροσώπους ασθενών, τοπικής αυτοδιοίκησης, Συλλόγων επαγγελματιών της υγείας και πανεπιστημιακούς δασκάλους ιατρικών σχολών.

Αξίζει να σημειωθεί ιδιαίτερα η μεγάλη ικανοποίηση των συμμετεχόντων στο Εργαστήριο Κλινικών Δεξιοτήτων με σύγχρονα προπλάσματα που λειτούργησε με εξαιρετική επιτυχία για δύο ημέρες στο πλαίσιο της εκδήλωσης όπως και η συζήτηση θεμάτων όπως:

Θα ήταν παράλειψη να μην τονισθεί το μήνυμα αυτού του συνεδρίου που δεν ήταν άλλο από την αναγκαιότητα μοιράσματος της φροντίδας των πολιτών και συνεργασίας όλων των ιατρών και επαγγελματιών υγείας της ΠΦΥ για υπηρεσίες υγείας με κέντρο τον ασθενή. Αυτό εκφράστηκε όχι μόνον από την συνεργασία του ΙΣΚ – ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ αλλά και από την εμπλοκή και συμμετοχή με διάφορους τρόπους όλων των τοπικών φορέων: Δήμου Κέρκυρας, Ιονίου Πανεπιστημίου (Τμήμα πληροφορικής, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Τμήμα Ήχου και Εικόνας), Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, Συλλόγου Γενικών Ιατρών Κέρκυρας, Οδοντιατρικού Συλλόγου Κέρκυρας

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΠΟΥΖΗ