Περί Συνταγογράφησης Σκευασμάτων για ενδομυϊκή χορήγηση EPINEPHRINE

22/1/2019 - Τροποποίηση οδηγιών Συνταγογράφησης

13/1/2019 - Επιστολή ΕΓΟΙΕ / ΕΚΟΓΕΝΙΑ / ΕΕΕΕΠ

23/10/2018 - Οδηγίες Συνταγογράφησης

12/10/2018 - Απόφαση ΚΕΣΥ