Βιβλιάριο Εκπαίδευσης Ειδικευόμενων στη Γενική Ιατρική

Δημοσιοποιήθηκε μία επίπονη και εξαιρετική δουλειά, που διήρκησε πάνω από δύο χρόνια, της Ομάδας Εργασίας Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής του ΚΕΣΥ για την μεταρρύθμιση της εκπαίδευσης στην ειδικότητά μας. Επισυνάπτω την πλήρη έκδοση για ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου.

Βιβλιάριο Εκπαίδευσης