ΦΕΚ-ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ακόμη ένα καλό νέο : δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ με το οποίο ο τίτλος της ειδικότητάς μας γίνεται Γενική / Οικογενειακή Ιατρική. Ενα διαχρονικό αίτημα των γενικών ιατρών γίνεται πραγματικότητα.

ΦΕΚ-ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ