Υποχρεώση Ενημέρωσης - Gilenya (φινγκολιμόδη)

Gilenya (φινγκολιμόδη)

Κατόπιν απαίτησης του ΕΟΦ, η Επιστημονική μας Εταιρεία υποχρεούται σε ενημέρωση των Μελών της.

Gilenya (φινγκολιμόδη)