Συνάντηση της Επιστημονικής Ιατρικής Κοινότητας Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής με τον Υφυπουργό Υγείας κ. Κοντοζαμάνη Β.

kotzamanis

Σήμερα 29/10/2019 και ώρα 10:30 η Ε.Ι.Κ. (Επιστημονική Ιατρική Κοινότητα) Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής Ελλάδος στην οποία συμμετέχουν το Ελληνικό Κολλέγιο Γενικών Ιατρών (Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ), η Ελληνική Εταιρεία Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής Ελλάδος-«ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» και η Ελληνική Εταιρεία Έρευνας & Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, είχαν συνάντηση με τον Υφυπουργό Υγείας Κοντοζαμάνη Β.

Συζητήθηκαν θέματα που αφορούσαν στην εκπαίδευση των Γενικών/Οικογενειακών Ιατρών, κίνητρα για την οργάνωση και στελέχωση της ΠΦΥ, εκκρεμείς ρυθμίσεις για μια σειρά θεμάτων σχετικά με τον συντονισμό και την λειτουργία των Κέντρων Υγείας, των ΤΟΜΥ και των Περιφερειακών Ιατρείων.

Ο Υπουργός ήταν ενήμερος για την πλειονότητα των θεμάτων που συζητήθηκαν, αναφέρθηκε σε σχετικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου που εξελίσσονται και η Ε.Ι.Κ. Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής δεσμεύτηκε για την κατάθεση επιπλέον προτάσεων.