Εφαρμογές διαχείρισης ασθενών με ΧΑΠ ή Διαβήτη

My Proto-Type2D Tool

My Proto-Type2D Tool

Η εφαρμογή απευθύνεται μόνο σε γιατρούς χρήστες της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης για την εκπαίδευσή τους και διατίθεται ελεύθερα.

Η εφαρμογή βασίζεται στις πρόσφατες διεθνείς Κατευθυντήριες Οδηγίες, με παράλληλη δυνατότητα χρήσης των Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων Συνταγογράφησης μέσω της καρτέλας ασθενή, όπως αυτά έχουν αναπτυχθεί στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Επίσης περιλαμβάνει εκπαιδευτικές πληροφορίες ΘΠΣ, θεραπείες, Οδηγό διατροφής και τα Guidelines.

Για την είσοδο στην εφαρμογή χρησιμοποιείται το username&passwords της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Αποκτήστε το στο Google Play Αποκτήστε το στο Google Play
My COPD

My COPD

Η εφαρμογή απευθύνεται μόνο σε γιατρούς χρήστες της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης για την εκπαίδευσή τους και διατίθεται ελεύθερα.

Βασίζεται στις πρόσφατες διεθνείς Κατευθυντήριες Οδηγίες GOLD 2019, με παράλληλη δυνατότητα χρήσης των Ελληνικών Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων Συνταγογράφησης (ΘΠΣ) μέσω της καρτέλας ασθενή, όπως αυτά λειτουργούν στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Επίσης περιλαμβάνει εκπαιδευτικές πληροφορίες ΘΠΣ, σχετικές Δραστικές Ουσίες, Εισπνευστικές Συσκευές και σχετικές επιστημονικές ανακοινώσεις που ενημερώνονται δυναμικά.

Για την είσοδο στην εφαρμογή χρησιμοποιείται το username&passwords της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Αποκτήστε το στο Google Play Αποκτήστε το στο Google Play