Προσλήψεις Επικουρικών Ιατρών

Προσλήψεις επικουρικών ιατρών, διαφόρων ειδικοτήτων, Κέντρα Υγείας όλης της χώρας Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας η διαδικασία πρόσληψης ιατρών είναι απλή. Κάθε Υγειονομική Περιφέρεια τηρεί κατάλογο αιτούντων ιατρών, ο οποίος επικαιροποιείται καθημερινά. Σε αυτό τον κατάλογο, μπορεί να εγγραφεί ανά πάσα στιγμή κάθε ενδιαφερόμενος ιατρός.

Οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων